THE INNER CORE

IŠMINČIAI │ INTUICIJAI │ SĄMONINGUMUI │ PAJAUTAI │ ATVIRUMUI │ MEDITAVIMO įgūdžiams lavinti

THE INNER CORE PASKIRTIS

• Plėsti SĄMONINGUMĄ ir įsisavinti jo vystymo būdus
• Inspiruoti IŠMINTIMI paremtą požiūrį į save, verslą, visuomenę, gamtą
• Lavinti MEDITAVIMO įgūdžius judant, vaikštant, klausantis
• Lavinti bendravimo ATVIRA ŠIRDIMI įgūdžius skirtingose komunikacijos srityse
• Įsisavinti TYLĄ kaip bendravimo su kitais būdą
• Sukurti ERDVĘ, skatinančią ugdyti save ir atvirai dalintis patirtimi tarpusavyje

ESMINĖS TEMOS

• Sąmoningumo (consciousness) saviugdos metodai
• Dialogo su savimi, gamta ir aplinkiniais prasmė ir nauda
• Meditacijos judant, vaikštant ir mokantis girdėti kasdien negirdimus dalykus būdai
• Išminties rato metodika (Wisdom circles)
• Bendravimo atvira širdimi prasmė
• Tyla, kaip bendravimo su savimi ir aplinkiniais būdas

Išmintis yra gilus vidinis žinojimas, kylantis iš gyvenimo šaltinio. Išmintis yra širdies kalba
– atvira, nuoširdi, laisva ir dora. Išmintis yra aukščiausia tiesa, gilus savo egzistavimo
supratimas, kur nėra vertinimo teisinga ar neteisinga. Išmintis yra meilė, sujungta su
protu, pajauta ir laisve. Išmintis yra gyvenimas.
  

/Alfred Tolle/

Pilnas renginio aprašymas

Daugiau informacijos apie renginio vietą, programą, kainas, registraciją
bei kitą aktualią informaciją rasite paspaudę čia:

THE INNER CORE pilnas aprašymas