speaker-info

Vytautas Gaidamavičius

10 metų patirtis dalyvaujant verslo įmonių kūrime ir vystyme.

15 metų vadovaujančio darbo patirtis, užimant verslo įmonių vadovo bei įvairių nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijas.

12 metų patirtis NVO sektoriuje. Sėkmingiausias projektas – „Verslauk“. Projekto metu buvo sukurta 70 įmonių.

10 metų patirtis mokantis ir praktikuojant meditacijas. Emocinio ir dvasinio intelekto ugdymas įvairiomis metodikomis.

13 metų patirtis vedant mokymus ir konsultuojant įmones bei organizacijas santykių ir motyvacijos gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais.

My Sessions

DISKUSIJA: Kaip išsirinkti sau tinkamiausią Mindfulness praktiką?
DISCUSSION: How to choose the best practice for yourself?

Sinergijos erdvė. Moderatorius/ Moderator: V. Gaidamavičius

DISKUSIJA: Mindfulness taikymo versle patirtys ir nauda
DISCUSSION: Mindfulness application in business experiences

Sinergijos erdvė. Moderatorius/ Moderator: V. Gaidamavičius

DISKUSIJA: Mindfulness praktikų taikymas gydant ligas, priklausomybes, išsilaisvinant nuo įpročių, ribojančių nuostatų ir t.t.
DISCUSSION: Mindfulness tolls for healing, realeasing from limitations, etc.

Sinergijos erdvė. Moderatorius/ Moderator: V. Gaidamavičius